Zarząd

Mariusz Ciepły

Prezes Zarządu

Mariusz Ciepły - Prezes Zarządu

Mariusz Ciepły jest jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy spółki LiveChat Software. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2010 r. Posiada wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera informatyki), ukończył informatykę (specjalizacja: inżynieria systemów informatycznych) na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Jest też członkiem rad nadzorczych spółek Venture Incubator S.A., Time Solutions sp. z o.o. oraz Wakepark S.A.

 

Urszula Jarzębowska

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Urszula Jarzębowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracę magisterską obroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zbierała m.in. w firmach Bankier.pl oraz Internet Works. W LiveChat Software pracuje od 2002 r., a od 2010 r. jest Członkiem Zarządu.