Raporty okresowe

Jednostkowy Raport za 2018/19 rok finansowy

Skonsolidowany Raport za 2018/19 rok finansowy

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2018/19 roku finansowego

Skonsolidowany Raport za I połowę 2018/19 roku finansowego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018/19 roku finansowego

Raport Skonsolidowany za 2017/18 rok finansowy – korekta II

Raport Jednostkowy za 2017/18 rok finansowy – korekta II

Raport Skonsolidowany za 2017/18 rok finansowy – korekta

Raport Jednostkowy za 2017/18 rok finansowy – korekta

Raport Skonsolidowany za 2017/18 rok finansowy

 

Raport Jednostkowy za 2017/18 rok finansowy

 

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2017/18 roku finansowego

 

Skonsolidowany Raport za I połowę 2017/18 roku finansowego

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2017/18 roku finansowego

Raport Skonsolidowany za 2016/17 rok finansowy

Raport Jednostkowy za 2016/17 rok finansowy

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2016/17 roku finansowego

 

Raport Skonsolidowany za I połowę 2016/17 roku finansowego

 

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2016/17 roku finansowego

 

Raport Jednostkowy za 2015/16 rok finansowy

 

Raport Skonsolidowany za 2015/16 rok finansowy

 

Skonsolidowany Raport za I-III kwartał 2015/16 roku finansowego

 

Raport Skonsolidowany za I połowę 2015/16 roku finansowego

 

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2015/16 roku finansowego

 

Raport Jednostkowy za 2014/15 rok finansowy

 

Raport Skonsolidowany za 2014/15 rok finansowy

 

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2014/15 roku finansowego

 

Raport Skonsolidowany za I połowę 2014/15 roku finansowego

 

Skonsolidowany Raport za I kwartał 2014/15 roku finansowego

 

Raport Jednostkowy za 2013/14 rok finansowy

 

Raport Skonsolidowany za 2013/14 rok finansowy