Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji – uzupełnienie informacji

Opublikowano: 2018-10-19 godz. 14:49

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 16 października 2018 r., przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące życiorysu zawodowego Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:
- pan Maciej Jarzębowski
- pani Marta Ciepła
- pan Jakub Sitarz
- pan Marcin Mańdziak
- pan Michał Markowski