Kalendarz inwestora

Daty publikacji raportów okresowych

Data Wydarzenie
25 czerwca 2019 Publikacja raportu rocznego za 2018/19 rok finansowy
28 sierpnia 2019 Publikacja raportu za I kw. 2018/19 r. obr.
27 listopada 2019 Publikacja raportu za I poł. 2018/19 r. obr.
26 lutego 2020 Publikacja raportu za III kw. 2018/19 r. obr.