Kalendarz inwestora

Daty publikacji raportów okresowych

Data Wydarzenie
19 czerwca 2018 Publikacja raportu rocznego za 2017/18 rok finansowy
28 sierpnia 2018 Publikacja raportu za I kw. 2018/19 r. obr.
27 listopada 2018 Publikacja raportu za I poł. 2018/19 r. obr.
26 lutego 2019 Publikacja raportu za III kw. 2018/19 r. obr.