Lista POK

Listę placówek przyjmujących zapisy na akcje LiveChat Software S.A. można znaleźć w poniższym komunikacie: