Harmonogram oferty

Data Wydarzenie
19 marca 2014 Publikacja Prospektu.
Publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 2014 r.; zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie aneks podlega zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu)
od 24 do 28 marca 2014, do godz. 23.59 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
od 26 do 31 marca 2014, do godz. 16.00 Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
31 marca 2014 Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym inwestorom oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.
Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
od 1 do 3 kwietnia 2014 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
4 kwietnia 2014 Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych.
Planowany Przydział Akcji Oferowanych.
Nie później niż 10 kwietnia 2014 Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe).
11 kwietnia 2014 Pierwszy dzień notowania akcji na GPW