Aktualności

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o wypłacie dywidendy (8/7/2018) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LiveChat Software zdecydowało o wypłacie rekordowej dywidendy z jednostkowego zysku netto za 2017 rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r., który wyniósł 48,1 mln zł. Zgodnie z podjętą decyzją, do Akcjonariuszy trafi łącznie 45,6 mln zł, natomiast 2,5 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy. Dywidenda na 1 akcje wyniesie 1,77 […]
LiveChat przekroczył liczbę 25 tys. użytkowników (8/2/2018) - W lipcu baza klientów wrocławskiej spółki wzrosła o 206 firm netto. Na dzień 1 sierpnia z produktu LiveChat korzystało 25 097 firm ze 150 krajów na całym świecie. Dokładnie rok temu baza użytkowników narzędzia wynosiła 21.019, oznacza to, że wzrost liczby aktywnych klientów rok do roku wyniósł 19,4%. Wśród klientów Spółki są m.in. uczelnie, urzędy, […]
Prawie 25 tys. firm korzysta z rozwiązania LiveChat (7/3/2018) - LiveChat Software zwiększył w czerwcu bazę klientów o 236 firm. Według stanu na 1 lipca 2018 r. z rozwiązania LiveChat korzysta już 24.891 klientów. Spółka sukcesywnie rozwija flagowy produkt, budując wielokanałowe narzędzie komunikacji firm z konsumentami. – Intensywnie pracujemy nad rozwojem naszej oferty produktowej. Regularnie wprowadzamy zmiany zarówno w wyglądzie aplikacji, jak i jej funkcjonalnościach. Wszystko po to, […]

Pokaż pozostałe…