Aktualności

19 września 2014MetLife OFE ma ponad 5 proc. akcji LiveChat Software - MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej Amplico OFE) przekroczył poziom 5 proc. akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu LiveChat Software i w związku z tym ujawnił się w akcjonariacie Spółki. Akcje spółki kupowali w ostatnim czasie również członkowie Rady Nadzorczej.

Czytaj

3 września 2014287 nowych klientów LiveChat Software w sierpniu - LiveChat Software zwiększyła w sierpniu liczbę klientów o 287 firm, co sprawia, że z płatnej wersji produktu LiveChat korzysta w sumie 8495 przedsiębiorstw. Rok temu liczba klientów firmy obejmowała 5604 przedsiębiorstwa.

Czytaj

4 sierpnia 2014LiveChat Software pozyskał 206 klientów w lipcu - Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w lipcu o 206 firm do łącznej liczby 8208. Dla porównania przed rokiem z płatnej wersji rozwiązania LiveChat korzystało 5372 przedsiębiorstw.

Czytaj

Pokaż pozostałe…